Cả Nể

Nỗ lực gián tiếp để đạt được sự chấp nhận và sự yêu thích bằng cách giúp đỡ, làm hài lòng, cứu nguy, hoặc nói vừa tai người khác.  Bỏ qua nhu cầu của bản thân dẫn đến kết quả là chính mình trở nên bực bội.

 • Có một nhu cầu mạnh mẽ là được yêu mến và cố gắng đạt được điều đó bằng việc giúp đỡ, làm hài lòng, cứu nguy, hay nói vừa tai người khác.
 • Cần liên tục được đảm bảo là những người khác chấp nhận và yêu thích mình.
 • Không thể cởi mở bộc lộ nhu cầu của bản thân.  Thực hiện điều đó một cách hết sức gián tiếp bằng cách làm mọi người cảm thấy có nghĩa vụ phải đền đáp.
 • Là một người tốt, tôi cần đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của tôi.
 • Tôi phiền lòng khi mọi người không nhận ra hoặc để tâm đến những gì mà tôi đã làm cho họ. Có thể là họ quá ích kỷ và vô ơn.
 • Tôi cho đi quá nhiều và không nghĩ đủ về bản thân.
 • Tôi có thể coi mọi người như tôi.
 • Nếu tôi không cứu giúp mọi người thì ai sẽ làm đây?
 • Cảm thấy ích kỷ khi trực tiếp thể hiện nhu cầu của bản thân.
 • Lo rằng nếu nhất định đòi hỏi nhu cầu của bản thân thì sẽ khiến người khác rời xa mình.
 • Phản kháng khi thấy mình bị coi là đương nhiên nhưng cảm thấy khó khăn khi thể hiện điều đó.

Tôi không làm việc này vì tôi. Tôi giúp đỡ người khác vô điều kiện và không mong chờ được đền đáp. Thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu ai cũng hành xử như vậy.

 • Có thể huỷ hoại việc chăm sóc cho chính nhu cầu của bản thân mình về tình cảm, thể chất hoặc tài chính. Có thể dẫn đến phản kháng hoặc kiệt sức.
 • Những người khác có thể phát triển sự phụ thuộc thay vì học cách tự chăm sóc bản thân, và cảm thấy bị ràng buộc, tội lỗi hoặc bị thao túng.

9 mô thức tư duy khác: