Phán Xét

Mô thức tư duy phán xét là mô thức tư duy gốc rễ của mọi mô thức tư duy tiêu cực còn lại, và là nguyên nhân căn bản của phần lớn sự mệt mỏi, căng thẳng và đau khổ của chúng ta.  Nó cũng chính là nguyên nhân của nhiều mâu thuẫn trong các mối quan hệ.

 • Bản thân: dằn vặt bản thân bởi các sai lầm trong quá khứ hoặc thiếu sót trong hiện tại.
 • Người khác: Tập trung vào những nhược điểm thay vì cảm kích trước những ưu điểm ở những người khác. So bì hơn kém với họ.
 • Hoàn cảnh: Khăng khăng rằng một hoàn cảnh hay kết quả là “tồi tệ” thay vì nhận thấy đó là một vận may hay cơ hội.
 • Mình sai ở đâu?
 • Bạn không đúng ở chỗ nào?
 • Hoàn cảnh của tôi hay kết quả này bất ổn ở điểm gì?
 • Mọi cảm giác tội lỗi, hối tiếc, xấu hổ và thất vọng đều từ mô thức tư duy phán xét mà ra.
 • Phần lớn cảm giác cáu giận và mệt mỏi đều do mô thức tư duy phán xét gây nên.
 • Không có tôi thúc giục, bạn sẽ trở nên lười biếng và tự mãn.
 • Không có tôi trừng phạt bạn khi mắc lỗi, bạn sẽ không học được từ những lỗi lầm đó và bạn sẽ lặp lại chúng.
 • Không có tôi doạ bạn về những hậu quả tồi tệ trong tương lai, bạn sẽ không làm việc tích cực để ngăn chặn chúng.
 • Không có tôi phán xét những người khác, bạn sẽ đánh mất tính khách quan của mình, và không bảo vệ được quyền lợi của mình.
 • Không có tôi làm cho bạn cảm thấy tồi tệ về những hậu quả tiêu cực, bạn sẽ không làm gì để thay đổi chúng.

Mô thức tư duy phán xét là mô thức tư duy gốc rễ của mọi mô thức tư duy tiêu cực còn lại, và là nguyên nhân căn bản của phần lớn sự mệt mỏi, căng thẳng và đau khổ của chúng ta.  Nó cũng chính là nguyên nhân của nhiều mâu thuẫn trong các mối quan hệ.

9 mô thức tư duy khác: