Siêu Lý Trí

Tập trung cao độ và hoàn toàn vào việc giải quyết mọi việc bằng lý trí, kể cả các mối quan hệ.  Có thể được nhìn nhận là lạnh lùng, xa cách, và ngạo mạn về trí thông minh.

 • Có một tâm trí mạnh mẽ và lanh lợi, đôi khi còn tỏ ra ngạo mạn về trí thông minh.
 • Khép kín, và không để nhiều người biết được những cảm xúc sâu sắc hơn của mình. Hầu hết thể hiện cảm xúc qua sự đam mê đối với các ý tưởng.
 • Chỉ thích quan sát sự điên khùng xung quanh và đánh giá từ xa.
 • Có thể mất khái niệm về thời gian do tập trung cao độ.
 • Rất có thiên hướng hay ngờ vực và tranh luận.
 • Lý trí là tất cả. Cảm xúc chỉ làm phân tán và không thích hợp.
 • Nhiều người quá là phi lý và tuỳ tiện trong suy nghĩ.
 • Nhu cầu và cảm xúc của người khác làm tôi mất tập trung vào dự án của tôi. Tôi cần phải cấm cửa những sự xâm nhập này.
 • Điều tôi đánh giá cao nhất là kiến thức, sự hiểu biết và cái nhìn sâu sắc.
 • Giá trị của tôi gắn liền với kiến thức và năng lực.
 • Bức xúc với những người uỷ mị và phi lý.
 • Lo lắng những nhu cầu và cảm xúc của người khác sẽ khiến bản thân phí phạm thời gian và năng lượng.
 • Cảm thấy khác biệt, cô đơn và bị hiểu lầm.
 • Thường hay đa nghi hoặc hoài nghi.

Lý trí là điều quan trọng nhất.  Nó cần được bảo vệ trước những sự xâm nhập lãng phí của những cảm xúc và nhu cầu rối ren của con người để có thể hoàn tất công việc.

Hạn chế chiều sâu và tính mềm dẻo của các mối quan hệ trong công việc và cuộc sống bằng cách phân tích thay vì trải nghiệm các cảm xúc. Khiến những người có đầu óc kém phân tích hơn cảm thấy bị áp chế.

9 mô thức tư duy khác: