Trắc Nghiệm Đánh Giá
Mô Thức Tư Duy Tiêu Cực

Mục đích của bài trắc nghiệm Đánh giá Mô thức Tư duy Tiêu cực là nhằm xác định những mô thức tư duy bất lợi cho bạn, để bạn có thể chuyển hoá và thay thế chúng bằng những mô thức tư duy thông thái hơn, dưới sự hỗ trợ của Chuyên gia Khai vấn. 

Bản gốc tiếng Anh của bài trắc nghiệm đã được soạn dựa vào kết quả nghiên cứu hơn 500.000 người trên khắp thế giới, bao gồm cả những ngôi sao thể thao tầm cỡ quốc tế và những nhà lãnh đạo từ tất cả 100 công ty thuộc danh sách Fortune, và được trình bày trong cuốn sách bán chạy nhất do New York Times bình chọn có tựa đề POSITIVE INTELLIGENCE (TRÍ TUỆ TÍCH CỰC) của tác giả Shirzad Chamine.

Để đảm bảo tính chính xác tối đa cho kết quả trắc nghiệm, các câu hỏi được dịch ra tiếng Việt để tránh những hiểu nhầm về ngôn ngữ do tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của các bạn.

Mời bạn bắt đầu tham gia trắc nghiệm bằng cách nhấp chuột vào lựa chọn phản ánh đúng nhất mức độ đồng ý của bạn đối với những nhận định về bản thân. Nên lựa chọn mức độ đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn để phản ánh con người hiện tại của bạn chứ không phải con người trong quá khứ cũng như con người bạn mong muốn trở thành. Đừng lo lắng là mình không nhất quán khi bạn nhận ra những câu hỏi tương tự hoặc trùng lặp.

Bạn sẽ nhận kết quả trắc nghiệm bằng tiếng Anh trực tiếp từ tác giả Shirzad Chamine

Ngoài ra, bạn sẽ nhận được email từ Violet@SoulAndSoulmate.com, trong đó có link để bạn có thể đặt hẹn trên ZOOM nếu bạn muốn trao đổi bằng tiếng Việt với Chuyên gia Khai vấn về Trí tuệ Tích cực Phan Thục Anh về kết quả trắc nghiệm của bạn.